• Model de contract de munca pe internet, download exemple de contract individual sau colectiv de munca

  Contract individual de muncă
  http://juridic.tma.ro/downloads.htm

  CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCA încheiat si înregistrat sub nr. …/…
  în registrul general de evidenta a salariatilor*
  A. Partile contractului Angajator – persoana juridica/fizica ….., cu sediu…
  http://www.dsclex.ro/contracte/cim.html

  Model Contract Individual de Munca, Model Act Aditional la Contractul de Munca, Model Contract de munca bilingv Maghiar-German
  http://www.euload.com/model.php

  Inspectoratul Teritorial de Munca al municipiului Bucuresti este un organ de specialitate aflat in subordinea Inspectiei Muncii. Pe site se gasesc resurse utile angajatorilor.
  http://www.itmbucuresti.ro

  Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel National 2007-2010
  „Partile contractante, reprezentate, conform anexei 7, recunosc si accepta pe deplin ca sunt egale si libere in negocierea Contractului Colectiv de Munca Unic la Nivel National si se obliga sa respecte in totalitate prevederile acestuia.”
  http://www.rubinian.ro/contractul_colectiv_de_munca_ccmun.php

  Contractul individual de munca cu timp partial; Contractul individual de munca pe durata determinata; Incetarea contractului individual de munca; Incetarea contractului individual de munca; Munca prin agent de munca temporara; Suspendarea contractului individual de munca
  http://www.topavocat.ro/cauta_model-contract-individual-de-munca_2.aspx

  Util pe net:

  http://www.juridice.ro
  Stiri juridice, resurse legislative, noutati legi

  Posted by cvusrwp @ 6:16 pm

  Tags: ,